КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Будівництво в цілому від видобутку сировини, виробництва будівельних матеріалів і спорудження будівель для різних сфер використання, профілактичного ремонту і догляду аж до завершення терміну експлуатації ні в якому разі не повинно негативно впливати на загальний кругообіг природи, а навпаки покликана стабілізувати екологічну систему нашого життя.

Це означає, що розглядаючи наші методи будівництва та життєві традиції в комплексі з екологічними, економічними та соціальними факторами, ми повинні чинити на навколишнє середовище як можна менший вплив. Саме тому необхідний постійний контроль будівельної продукції, будівельних та житлових процесів, а також пошук можливостей оптимізації використання ресурсів, особливо сировини, зменшення енергоспоживання та шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища викидів.

При цьому основну увагу необхідно сконцентрувати не тільки на будівельних матеріалах, але і на розгляді всієї конструкції будівлі в цілому, його повного «життєвого циклу». Дуже важливо враховувати і рівень якості використання, тобто «рівень якості життя» у будинку, селищі, місті або області.